จัดหนัก!!! 5 หลักสูตรเรียนออนไลน์ (DLTV) จากสถาบัน The Concert

25 พฤษภาคม 2020

สถาบัน The Concert แจกหลักสูตรเรียนออนไลน์ จัดหนัก 5 วิชา ผ่าน 8 อาจารย์พิเศษในวงการเพลง


"ไม่ชอบบวก ไม่ชอบลบ ไม่ชอบหาร เพราะผมชอบคูณ"
"วิทยาศาสตร์สอนให้เราเป็นนักคิด แต่จุดหมายของชีวิตคือมีเธอ"
"A-Z ชอบตัวไรไม่รู้ แต่ตัว I ชอบตัว U นะรู้ยัง"
"ภาษาไทยสระมันเยอะ มาคบกับเราเถอะมีเธอคนเดียว"
"วิชาสังคมสอนให้เป็นพลเมืองดี แต่ของแบบนี้อาจต้องใช้เวลา"
ก่อนสอบ

"อ่านหนังสือแค่ผ่านตา แต่ซีรีส์ใหม่มาตาจดจ่อ"

ระหว่างสอบ

"ก็คำถามมันไม่คุ้น ฉันเลยสุ่ม ก ข ค"
หลังสอบ

"หลังสอบฉันยิ้มร่า พอคะแนนมาน้ำตาไหล"