The Concert ศูนย์ภาคีสนับสนุนธุรกิจกลางคืนและสถานบันเทิงร่วมผลักดัน “8 ข้อเรียกร้องถึง ศบค.”

The Concert ศูนย์ภาคีสนับสนุนธุรกิจกลางคืนและสถานบันเทิงร่วมผลักดัน “8 ข้อเรียกร้องถึง ศบค.”

The Concert ศูนย์ภาคีสนับสนุนธุรกิจกลางคืนและสถานบันเทิงร่วมผลักดัน “8 ข้อเรียกร้องถึง ศบค.”


นาย ธัญญ์นิธิ ปภัสสุรีย์โชติ ตัวแทนผู้ประกอบการภาคธุรกิจบันเทิงจากบริษัท The Concert และตัวแทนผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนยื่น “8 ข้อเรียกร้องถึง ศบค.” หลังประสบวิกฤตหนัก

The Concert ศูนย์รวมผับบาร์สถานบันเทิง และสื่อออนไลน์สายคอนเสิร์ต-ปาร์ตี้สถานบันเทิงเราเล็งเห็นถึงปัญหาและขอเป็นภาคีสำคัญในแคมเปญ #Saveคนกลางคืน เพื่อเข้าช่วยเหลือเพื่อนร่วมอาชีพของเรา “กลุ่มอาชีพคนกลางคืน” ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์โควิด-19 และไม่ได้รับมาตรการเยียวยาหรือแก้ไข

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆใน Clubhouse สู่การจัดตั้งสมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจบันเทิงและธุรกิจกลางคืน เพื่อเข้าช่วยเหลือกลุ่มอาชีพกลางคืนอิสระที่ได้รับผลกระทบ ด้วยความร่วมมือระหว่าง The Concert & The Rock Pub 
ผ่าน “8 ข้อเรียกร้องถึง ศบค.” โดยแนวทางดังกล่าวประกอบไปด้วย

1. ยกเลิกคำสั่งปิดสถานบันเทิงแบบเหมารวม

2. ขอให้มีคำสั่งปลดล็อคเพื่อให้ธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงได้กลับมาเปิดบริการ และสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

3. ผ่อนปรนให้สามารถจำหน่ายแอลกอฮอล์เพื่อบริโภคแบบนั่งในร้านค้าได้

4. ผ่อนปรนให้มีการจัดงานมหรสพได้ทุกประเภท

5. พิจารณาการจัดสรรฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด

6. พิจารณาให้มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการเยียวยา การพักชำระหนี้ และ/หรือ การกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ เพื่อรักษาสภาพคล่องทางธุรกิจและรักษาการจ้างงานพนักงานจากการปิดธุรกิจชั่วคราว

7. เปิดโอกาสให้เอกชน และ/หรือ ประชาชนในกลุ่มภาคธุรกิจที่ได้รับความเดือดร้อน เข้าร่วมรับฟัง,เสนอแนะ,พูดคุยในกระบวนการออกมาตราการและนโยบายต่างๆ

8. เปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่เดือดร้อนนอกจาก 8 ข้อเรียกร้องแล้วทางสมาพันธ์ผู้ประกอบธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงยังคงปฎิบัติตามมาตรการคำสั่ง ศบค. เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมโรค ดังต่อไปนี้

1. ควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้เหมาะสมต่อพื้นที่มิให้แออัดและมีการเว้นระยะห่าง

2. ต้องมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน

3. จัดให้มีบริการแจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณทางเข้าและตามจุดต่างๆ ที่เหมาะสม

4. งดการเข้าใช้บริการร่วมโต๊ะเป็นกลุ่ม ห้ามไม่ให้เกิน 5 คนขึ้นไป

5. จัดระบบเข้าคิวบริเวณทางเข้าให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยมีผู้ควบคุม

6. จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะ แต่ละโต๊ะไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือทำฉากกั้นระหว่างโต๊ะ

7. จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี

8. อนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามัยเฉพาะเวลารับประทานอาหาร/เครื่องดื่มเท่านั้น

9. การสั่งเครื่องดื่มให้สั่งเป็นรายแก้วโดยให้พนักงานเป็นผู้เสิร์ฟแทนการสั่งเป็นเหยือกหรือเป็นขวด เพื่อเลี่ยงการสัมผัสขวด ถังน้ำแข็ง และแก้วของผู้อื่น

10. พนักงานและนักดนตรี/ผู้แสดง/นักแสดงที่ไม่จำเป็นต้องมีการร้องเพลงหรือส่งเสียง ต้องใส่หน้ากากอนามัยขณะให้บริการตลอดเวลา

11. จัดให้มีฉากกั้นระหว่างเวทีหรือพื้นที่การแสดง กับพื้นที่ในส่วนของผู้ใช้บริการหรือจัดระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

12. ทำความสะอาดอุปกรณ์บนเวที/พื้นที่อย่างละเอียดการแสดงทุกครั้งหลังจากที่ทำการแสดงเสร็จ

13. จัดให้มีผู้ควบคุมไม่ให้เกิดการชุมนุม รวบกลุ่ม ตะโกน หรือใช้เสียงดัง และไม่ให้มีการเดินไปเดินมา โดยขอความร่วมมือให้รักษาระยะห่างอยู่ตลอดการใช้บริการ

14. จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแต่ละบุคคลโดยมีช้อนกลางและที่วางช้อนกลางส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการแบบหมู่คณะ

15. ต้องทำความสะอาดห้องสุขาทุก 30 - 60 นาที

16. ทำความสะอาดพื้นที่บริการ โต๊ะ เก้าอี้ ราวจับ ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์ จุดสัมผัสและอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยผงซังฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ พร้อทกับจัดให้มีการระบายอากาศในพื้นที่ให้มีความเหมาะสม อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

17. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการเล่น การแข่งขัน หรือทำให้เกิดการรวมกลุ่มการเชียร์กัน

18. งดการใช้เครื่องเล่นหรืออุปกรณ์การเล่นเกมต่างๆ เช่น โต๊ะพลู เป้าลูกดอก ตู้เกม เป็นต้น

19. จัดพื้นที่สำหรับการสูบบุหรี่โดยเฉพาะและให้มีการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม

20. งดให้พนักงานบริการหรือตัวแทนประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มนั่งรวมกับผู้ใช้บริการ


The Concert เราจะไม่หยุดผลักดันแคมเปญนี้ #อย่าทิ้งคนหาค่ำกินเช้า #Saveคนกลางคืน และพร้อมให้ความสนับสนุนช่วยเหลือธุรกิจสถานบันเทิงและศิลปินจนกว่าทุกคนจะสามารถกลับมาประกอบอาชีพเหมือนปกติอีกครั้ง