รวมคลิปหาเสียงของสมาชิก BNK48 / CGM48 สำหรับการเลือกตั้งเพื่อค้นหา "Senbatsu"

รวมคลิปหาเสียงของสมาชิก BNK48 / CGM48 สำหรับการเลือกตั้งเพื่อค้นหา "Senbatsu"

รวมคลิปหาเสียงของสมาชิก BNK48 / CGM48 สำหรับการเลือกตั้ง BNK48 9th Single Senbatsu General Election


เฌอปราง อารีย์กุล (เฌอปราง)


สุชญา แสนโคต (จิ๊บ)


กุลจิราณัฐ อินทรศิลป์ (เจน)


เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ (เจนนิส)


เพลินพิชญา โกมลารชุน (จูเน่)

  


สุมิตรา ดวงแก้ว (ฝ้าย)


สวิชญา ขจรรุ่งศิลป์ (ซัทจัง)


ณัฐทิชา จันทรวารีเลขา (ฟ้อนด์)


พิมรภัส ผดุงวัฒนะโชค (โมบายล์)


วรินท์รัตน์ ยลประสงค์ (นิกี้)


วฑูศิริ ภูวปัญญาสิริ (ก่อน)


พัศชนันท์ เจียจิรโชติ (อร)


ปณิศา ศรีละเลิง (มายด์)


ภัทรนรินทร์ เหมือนฤทธิ์ (นาย)


ณัฐกุล พิมพ์ธงชัยกุล (จีจี้)  


สิริการย์ ชินวัชร์สุวรรณ (ผักขม)


ปัญสิกรณ์ ติยะกร (ปัญ)


พิชญาภา นาถา (น้ำใส)


รชยา ทัพพ์คุณานนต์ (มินมิน)


จุฑามาศ คลทา (เข่ง)


นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล (มิวนิค)


วีรยา จาง (วี)


จณิสตา ตันศิริ (แบมบู)


มิโอริ โอคุโบะ (มิโอริ)


กวิสรา สิงห์ปลอด (มายยู)


จิรดาภา อินทจักร (ปูเป้)


กานต์ธีรา วัชรทัศนกุล (เนย)


ชัญญาภัค นุ่มประสพ (นิว)


ณัฐรุจา ชุติวรรณโสภณ (แก้ว)


ตริษา ปรีชาตั้งกิจ (สตางค์)


วรัทยา ดีสมเลิศ (ไข่มุก)


แพรวา สุธรรมพงษ์ (มิวสิค)


มิลิน ดอกเทียน (น้ำหนึ่ง)


ณปภัช วรพฤทธานนท์ (จ๋า)


จิดาภา แช่มช้อย (แพนด้า)


รตา ชินกระจ่างกิจ (รตา)


กมนธิดา โรจน์ทวีนิธิ (วิว)


อิสราภา ธวัชภักดี (ตาหวาน)


มณิภา รู้ปัญญา (ขมิ้น)


ปวีณ์ธิดา สกุลพิพัฒน์ (ฟีฟ่า)


พาขวัญ น้อยใจบุญ (พาขวัญ)

   


CGM48


พิณพณา แสงบุญ (ปิ๊ง)

  


ภัทรธิดา จงประสานเกียรติ (ฟ้าใส)


ปุณยวีร์ จึงเจริญ (ออม)


วัชรี ด่านผาสุกกุล (พั้นซ์)


ศุภาพิชญ์ ศรีไพโรจน์ (เจเจ)


รพีพรรณ แช่มเจริญ (เหมย)


สิตา ธีรเดชสกุล (สิตา)


พิชญาภา สุปัญญา (นีนี่)


รินะ อิซึตะ (อิซึรินะ)


จิรัฐิกาล ทะสี (ปีโป้)


กชพร ลีละทีป (แชมพู)


มานิตา จันทร์ฉาย (ไข่หวาน)


รวินดา อลัน (เจย์ด้า)


เคียล่า ซื่อหยุน คู (เคียล่า)


พิชญธิดา สนธิศักดิ์วรรณะ (มีน)


ณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยา (ณิชา)


นภัสนันท์ ธรรมบัวชา (แองเจิ้ล)


วิทิตา สระศรีสม (คะนิ้ง)


ปัณฑิตา คูณทวี (ฟอร์จูน)


ชยานันท์ เจ็ดพี่น้องร่วมใจ (มิลค์)


มาณิฌา เอี่ยมดิลกวงศ์ (มามิ้งค์)


พิมพ์นารา ร่ำรวยมั่นคง (ลาติน)


ชุติปภา รัตนกรญาณวุฒิ (ปะริมะ)


ณัฐริกา บุญตั๋ว (นีน่า)


พรวารินทร์ วงศ์ตระกูลกิจ (พิม)

   

ขอบคุณข้อมูลจาก BNK48