Chang Music Connection Presents UNIFEST
Chang Music Connection Presents UNIFEST

Chang Music Connection Presents UNIFEST

  • ดนตรีสด
MGI HALL ชั้น 6 ศูนย์การค้า SHOW DC ดูเส้นทาง

Chang Music Connection Presents UNIFEST 


มิวสิคเฟสติวัลของนักศึกษาของแทร่! 
✅เพื่อว่าที่นักศึกษา
✅เพื่อนักศึกษา
✅เพื่อคนเคยเป็นนักศึกษา
จะนักศึกษาแบบใด ก็คือได้

ล็อควันเลย 25 พ.ค. นี้ ที่ MGI Hall 
🥳 เกียมร่างมาฟินกันให้สุด กับ FRIENDS คนโปรด เจอกันในคลาสเรียนความสนุก 
Fun สุดทะลุ Level กันในงาน UNIFEST

มิวสิคเฟสติวัลที่รวมตัวปังระดับตำนาน ทั้งศิลปินสุดฮิตติดอันดับ ตัวมัมตัวแด๊ดแบบโฮ่ง 
✅Loserpop / fellow fellow/ Anatomy Rabbit 
/ Sherry/ Moving and Cut/ Whal & Dolph/ Safeplanet/Atlas

จำหน่ายบัตรสำหรับผู้ชมอายุ 15 ปีขึ้นไป และให้สิทธิ์ในการซื้อแอลกอฮอล์สำหรับผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น 

#UNIFEST #UNIFEST2024 #ChangMusicConnection
#เติมเต็มคำว่าเพื่อนวิธีการซื้อบัตร / ช่องทางการชำระเงิน /การรับบัตร-ส่งบัตร / ข้อควรระวัง