Greasy cafe Live in The corner

Greasy cafe Live in The corner

10 ธ.ค. 20, 22:00 - 23:30 น.
The Corner Bar & Restaurant
  • ป็อป
ศิลปิน
  • GREASY CAFÉ

. The Corner Bar Present
. Greasy cafe Live In The Corner
. 10 ธันวาคม 2563
_____________________________________________
- บัตรราคา 250.- หน้างานราคา 300.-
- Age 20+
- ประตูเปิด 18:30 น.
- ทางร้านขออนุญาติ งดรับจองโต๊ะในวันงาน
- บัตรมีจำนวนจำกัด
- ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและซื้อบัตรได้ทาง Inbox หรือโทร
091-875-4869
083-545-0507
087-345-4951

ผู้จัดงาน
The Corner Bar & Restaurant