KIM NAM JOO 1st Single ‘BIRD’ Release MEET & CALL Global Fansign Event

KIM NAM JOO 1st Single ‘BIRD’ Release MEET & CALL Global Fansign Event

24 ก.ย. 20, 17:00 - 19:00 น.
  • ป็อป

ประกาศรายละเอียดกิจกรรม KIM NAM JOO MEET  & CALL Global Fansign การเปิดตัวซิงเกิลแรก 'BIRD' ของคิมนัมจู

Meet&Call Fan Sign จะวิดีโอคอลด้วยแอป KAKAO TALK, FACEBOOK MESSENGER, หรือ Line สำหรับผู้โชคดีสามารถแจ้งช่องทางที่สะดวกว่าจะใช้งาน Application ไหน และ จะดำเนินงานในลำดับถัดไป


ก่อนเริ่ม, ให้เตรียมโทรศัพท์มือถือ และ ช่องทางที่ได้เลือก Application นั้นไว้ และ ให้รอรับสายจากทางทีมงาน


1. วิธีสมัคร Meet&Call Global Fansign


วันงาน  :  วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 17:00 น. (KST 7PM)


วันเวลาเปิด-ปิดจำหน่าย  : วันที่ 5 กันยายน 2563 ~ วันที่ 22 กันยายน 2563


เว็บไซต์ซื้ออัลบั้ม :

ประเทศไทย : www.theconcert.com

ไต้หวัน : www.all-k.com

ฟิลิปปินส์ : www.cdmentertainment.ph


วิธีดำเนินการ  : ในระหว่างวันที่เริ่มขายจนถึงวันสิ้นสุด ซื้ออัลบั้ม KIM NAM JOO 1st Single ‘BIRD’ ในผู้ที่ซื้ออัลบั้มจะมีการจับฉลาก 32 คนจากแต่ละประเทศ                

(Meet&Call 12 คน / อัลบั้มพร้อมลายเซ็นต์  20 คน)


                 Top spender ที่ 1~5 : Meet&Call + Video Message

                 Top spender ที่ 6~8 : Meet&Call

                 สุ่มผู้โชคดี 4 คน : Meet&Call

                 สุ่มผู้โชคดี 20 คน : อัลบั้มพร้อมลายเซ็นต์


ประกาศผู้โชคดี : วันที่ 23 กันยายน 2563 หลัง 16:00 น. (KST 6PM)


2. ลำดับการ Meet&Call Fansign


(1) ผู้โชคดีต้องเตรียมโทรศัพท์มือถือไว้ล่วงหน้า

- กิจกรรมจะจัดขึ้นตามเวลาที่กำหนด.

-กิจกรรม จะดำเนินการตามลำดับที่เขียนไว้ในประกาศผู้โชคดี ดังนั้นโปรดตรวจสอบรายชื่อผู้ชนะ.

- ก่อนที่จะโทรวิดีโอคอลกับศิลปิน, เนื่องจากกระบวนการยืนยันตัวตนกำลังดำเนินการอยู่โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยและปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานเพื่อตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน

*แสดงบัตรประจำตัวเพื่อที่สามารถใช้ยืนยันผู้ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้ดังนั้นโปรดตรวจสอบล่วงหน้า.

- พาสปอร์ต, บัตรทะเบียนคนต่างด้าว, บัตรประจำตัวประชาชน


(2) รับสายวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือ.

- Meet&Call Fansign..


* ในช่วงที่ วิดีโอคอล ให้เตรียม หูฟังด้วย เนื่องจากการฟังด้วยลำโพงโทรศัพท์ เสียงอาจจะฟังได้ไม่ชัดนะคะ


3. รายละเอียดของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ KIM NAM JOO 1st Single ‘BIRD’ Release MEET & CALL Global Fansign Event


- ระหว่างกิจกรรม MEET & CALL FANSIGN จะใช้เวลา 2 นาที, หลังจากเกิน 2 นาที จะตัดสายโดยอัตโนมัติ


- ระหว่างกิจกรรม MEET & CALL FANSIGN หากเนื้อหาของการโทรถูกตัดสินว่าไม่เหมาะสมอาจถูกบังคับให้ยุติการสนทนาทันที


- ระหว่างกิจกรรม MEET & CALL FANSIGN หากมีผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้โชคดีปรากฏขึ้นจะมีการบังคับยุติการสนทนาทันที


4. หลังจากนั้น  MEET & CALL FANSIGN. จบสิ้นสุด