The Indie Rock
The Indie Rock

The Indie Rock

  • ร็อก
  • มินิคอนเสิร์ต
ผู้จัดงาน
DECOMMUNE

The Indie Rock 

📆 : 24 November 2023

📌: DECOMMUNE 

🗺️: MAP : https://maps.app.goo.gl/oocr7VXj9Zg84ZVn8

---------------------------------

🎸: Line up


🎧: Last Dinosaur - All Time high
🎧: The Killers - Skydonkey
🎧: Two Door Cinema Club - Green House
🎧: The Strokes - Medium Rare

---------------------------------
🎟️ Tickets
Regular 350 B 
At door 550 B
*All tickets include one free drink

#Decommune #decommuneclub #TCCNightlife #BKKNightlife #TheConcert #TheConcertApplication #TheConcertNightlife
---------------------------------

เงื่อนไขการเข้างาน
1. สามารถเข้างานได้ตั้งแต่ 19.00 เป็นต้นไป
2. ลูกค้าต้องอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือรูปถ่ายในกรณีที่หายมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร้าน
3. สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตร  E-ticket ไปแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
4. กรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามพกพาอาวุธและยาเสพติดทุกชนิดเด็ดขาด

---------------------------------

ขั้นตอนการซื้อบัตรสำหรับเข้างาน
หมายเหตุ : รูปแบบบัตรเป็นแบบบัตรเข้างาน เลือกจำนวนบัตรที่ต้องการซื้อและกดชำระเงิน จากนั้นรอรับบัตร E-Ticket เพื่อใช้สำหรับเข้างานวันคอนเสิร์ต