REACT Organize Present “Bon Nadol” Live concert @Maldives
REACT Organize Present “Bon Nadol” Live concert @Maldives

REACT Organize Present “Bon Nadol” Live concert @Maldives

  • ป็อป
ศิลปิน
Bon nadol
ผู้จัดงาน
REACT

REACT Present “Bon Nadol” Live Concert @Maldives Pub & Restaurant
.
🎟 ราคาบัตร
🟥RED ZONE : 2,500 บาท 
🟩GREEN ZONE : 2,000 บาท
🟦BLUE ZONE : 2,000 บาท 
🟪PINK ZONE : 1,500 บาท 
สามารถเข้างานได้ 4 ท่าน
สิ่งที่จะได้รับวันงาน : ทุกโต๊ะจะได้รับ เบียร์ 1 ทาวเวอร์
.
ซื้อบัตรได้ที่ : www.theconcert.com/react/Bonnadol-maldives2403
.
#Bonnadol #Concert #REACT #Maldive
——————————————————
เงื่อนไขการเข้างานแสดงคอนเสิร์ตของร้าน
1. สามารถเข้างานได้ตั้งแต่ 18.00 เป็นต้นไป
2. ลูกค้าจะต้องเข้างานก่อน 20.30 น.
3. ลูกค้าต้องอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือรูปถ่ายในกรณีที่หายมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร้าน
4. นำบัตร E-ticket มาสแกนหน้างานเพื่อรับโต๊ะ
5. สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตร  E-ticket ไปแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
6. กรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามพกพาอาวุธและยาเสพติดทุกชนิดเด็ดขาด
——————————————————
ผังที่นั่งในร้านวันคอนเสิร์ต
หมายเหตุ : ลูกค้าที่ต้องการซื้อบัตรนั่งในงานสามารถดูผังที่นั่งภายในร้านก่อน เพื่อความสะดวกในการเลือกโต๊ะที่รวดเร็วขึ้น——————————————————
ขั้นตอนการซื้อบัตรสำหรับเข้างาน
หมายเหตุ : รูปแบบบัตรเป็นแบบบัตรที่นั่ง เลือกโต๊ะที่ต้องการ และกดชำระเงิน  จากนั้นรอรับบัตร E-Ticket เพื่อใช้สำหรับเข้างานวันคอนเสิร์ต