Lazyloxy & Samblack
Lazyloxy & Samblack

Lazyloxy & Samblack

  • ฮิปฮอป/แร็พ
Yolo bar&garden rayong ดูเส้นทาง
ศิลปิน
Lazyloxy
ผู้จัดงาน
Yolo bar&garden rayong

13 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ พบกับคอนเสิร์ต Lazyloxy & Samblack ที่ YOLO bar&garden ๑rayong คอนเสิร์ตนี้เป็นแบบ Exclusive เราจะจัดจำหน่ายบัตรเป็นโต๊ะเท่านั้น งานนี้สงวนสิทธิ์งดนำเครื่องดื่มใดๆเข้ามาดื่มที่ร้าน
.
ซื้อบัตรได้ที่ : www.theconcert.com/yolobargardenrayong/lazyloxy-13feb
.
ราคาบัตรแต่ละโซน
สีแดง  Zone A1-A4 : 12,000 บาท ( 8 ท่าน)
(รับเบียร์สด Budweiser 2 ทาวเวอร์)
.
สีม่วง  Zone B1-B6 : 6,000 บาท ( 4 ท่าน)
(รับเบียร์สด Budweiser 1 ทาวเวอร์)
.
สีเขียวอ่อน  Zone C1-C6 : 6,500 บาท ( 7 ท่าน)
(รับเบียร์สด Budweiser 1 ทาวเวอร์)
.
สีเขียวเข้ม Zone D1-D14 : 4,000 บาท ( 4 ท่าน)
(รับเบียร์สด Budweiser 1 ทาวเวอร์) 
.
สีฟ้า Zone E1-E3 : 4,500 บาท ( 5 ท่าน)
(รับเบียร์สด Budweiser 1 ทาวเวอร์)
.
สีกรมท่า Zone F1-F2 : 7,500 บาท ( 10 ท่าน)
(รับเบียร์สด Budweiser 2 ทาวเวอร์)
.
สีส้ม Zone G1-G13 : 3,000 บาท ( 4 ท่าน)
(รับเบียร์สด Budweiser 1 ทาวเวอร์)
.
สีชมพู Zone H1 : 3,000 บาท ( 4 ท่าน)
(รับเบียร์สด Budweiser 1 ทาวเวอร์)
.
สีน้ำเงิน Zone 1-15 เก้าอี้ละ 600 บาท ( 1 ท่าน)
(ไม่มีเครื่องดื่ม)
.
***รับโต๊ะก่อน 19.30 น. เท่านั้น***
.
Google Map: YOLO bar&garden ๑rayong
——————————————————
เงื่อนไขการเข้างานแสดงคอนเสิร์ตของร้าน
1. สามารถเข้างานได้ตั้งแต่ 18.00 เป็นต้นไป
2. ลูกค้าจะต้องเข้างานก่อน 19.30 น.
3. ลูกค้าต้องอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือรูปถ่ายในกรณีที่หายมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร้าน
4. นำบัตร E-ticket มาสแกนหน้างานเพื่อรับโต๊ะ
5. สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตร  E-ticket ไปแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
6. กรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามพกพาอาวุธและยาเสพติดทุกชนิดเด็ดขาด
——————————————————


ผังที่นั่งในร้านวันคอนเสิร์ต
หมายเหตุ : ลูกค้าที่ต้องการซื้อบัตรนั่งในงานสามารถดูผังที่นั่งภายในร้านก่อน เพื่อความสะดวกในการเลือกโต๊ะที่รวดเร็วขึ้น

——————————————————

ขั้นตอนการซื้อบัตรสำหรับเข้างาน
หมายเหตุ : รูปแบบบัตรเป็นแบบบัตรที่นั่ง เลือกโต๊ะที่ต้องการ และกดชำระเงิน  จากนั้นรอรับบัตร E-Ticket เพื่อใช้สำหรับเข้างานวันคอนเสิร์ต