Jaroenbar km.8 Presents พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
Jaroenbar km.8  Presents  พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Jaroenbar km.8 Presents พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

  • เพลงเพื่อชีวิต
เจริญบาร์ กม.8 ดูเส้นทาง
ศิลปิน
ปู พงษ์สิทธิ์
ผู้จัดงาน
เจริญบาร์ กม.8

Jaroenbar km.8  Presents  พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
 • 27 • 02 • 2022 •
.
🎟 ราคาบัตร
Zone A : 🟨 + 🟩
🎫 ราคาบัตร : 4,500 บาท
.
Zone B :  ⬜️
🎫 ราคาบัตร : 3,500
.
สามารถเข้างานได้ 4 ท่าน (ท่านที่ 5 เพิ่ม 500 บาท)
ทุกโต๊ะจะได้รับเบียร์ 6 ขวด
.
ซื้อบัตรได้ที่ : https://www.theconcert.com/jarernbar-km8/pongsitkamphee-27feb
——————————————————
เงื่อนไขการเข้างานแสดงคอนเสิร์ตของร้าน
1. สามารถเข้างานได้ตั้งแต่ 18.00 เป็นต้นไป
2. ลูกค้าจะต้องเข้างานก่อน 20.30 น.
3. ลูกค้าต้องอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือรูปถ่ายในกรณีที่หายมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร้าน
4. นำบัตร E-ticket มาสแกนหน้างานเพื่อรับโต๊ะ
5. สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตร  E-ticket ไปแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
6. กรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามพกพาอาวุธและยาเสพติดทุกชนิดเด็ดขาด
——————————————————

ผังที่นั่งในร้านวันคอนเสิร์ต
(หมายเหตุ : ลูกค้าที่ต้องการซื้อบัตรนั่งในงานสามารถดูผังที่นั่งภายในร้านก่อน เพื่อความสะดวกในการเลือกโต๊ะที่รวดเร็วขึ้น)——————————————————


ขั้นตอนการซื้อบัตรสำหรับเข้างาน
(หมายเหตุ : รูปแบบบัตรเป็นแบบบัตรที่นั่ง เลือกโต๊ะที่ต้องการ และกดชำระเงิน  จากนั้นรอรับบัตร E-Ticket เพื่อใช้สำหรับเข้างานวันคอนเสิร์ต)
ราคาเริ่มต้น
฿4,500