Nap Retrospect x Poo Blackhead Live Concert @สิงห์ปะหละ

Nap Retrospect x Poo Blackhead Live Concert @สิงห์ปะหละ

25 พ.ย. 22, 18:00 - 23:59 น.
สิงห์ปะหละ SINGHAPALA
  • ดนตรีสด
ศิลปิน
  • NAP THE NAP
  • Poo Blackhead

🎶 Nap The Nap x Poo Blackhead Live Concert @สิงห์ปะหละ

วันที่ 25 พฤศจิกายนนี้


🎟 ราคาบัตร

Zone VIP  = 2,800 บาท 


Zone Normal 🟪 สีชมพู + 🟧 สีส้ม = 2,300 บาท

Zone Normal 🟨 สีเหลือง + 🟦 สีฟ้า = 1,800 บาท


1 โต๊ะ 4 ท่าน ท่านที่ 5 จ่ายเพิ่ม 300 บาท 

ทุกโต๊ะ จะได้รับสิงห์ รีเสิร์ฟ 4 ขวด + รีเจนซี่ 1 แบน

——————————————————

เงื่อนไขการเข้างานแสดงคอนเสิร์ต

1. สามารถเข้างานได้ตั้งแต่ 18.00 เป็นต้นไป

2. ลูกค้าจะต้องเข้างานก่อน 21.00 น.

3. ลูกค้าต้องอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือรูปถ่ายในกรณีที่หายมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร้าน

4. นำบัตร E-ticket มาสแกนหน้างานเพื่อรับโต๊ะ

5. สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตร  E-ticket ไปแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี

6. กรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามพกพาอาวุธและยาเสพติดทุกชนิดเด็ดขาด

——————————————————

ผังที่นั่งในร้านวันคอนเสิร์ต

หมายเหตุ : ลูกค้าที่ต้องการซื้อบัตรนั่งในงานสามารถดูผังที่นั่งภายในร้านก่อน

เพื่อความสะดวกในการเลือกโต๊ะที่รวดเร็วขึ้น


——————————————————

 

ขั้นตอนการซื้อบัตรสำหรับเข้างาน

หมายเหตุ : รูปแบบบัตรเป็นแบบบัตรที่นั่ง เลือกโต๊ะที่ต้องการ และกดชำระเงิน
จากนั้นรอรับบัตร E-Ticket เพื่อใช้สำหรับเข้างานวันคอนเสิร์ต

ผู้จัดงาน
สิงห์ปะหละ SINGHAPALA
Nap Retrospect x Poo Blackhead Live Concert @สิงห์ปะหละ