คอนเสิร์ต เพื่อครู ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ

9 ส.ค. 20, 14:00 - 19:00 น.
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หอประชุมใหญ่

เลื่อนการจัดคอนเสิร์ต เพื่อครู...ชาลี อินทรวิจิตร สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ
จากวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง กำหนดจัดคอนเสิร์ต เพื่อครู...ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ รอบ ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ในการจัดคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้มอบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้สองครูเพลงศิลปินแห่งชาติ ต่อไป
 
คอนเสิร์ต เพื่อครู...ชาลี อินทรวิจิตร สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ ครั้งนี้เป็นการรวมตัวรวมใจของนักร้องและนักดนตรีทุกรุ่น โดยนำบทเพลงผลงานการประพันธ์ของครูชาลีและครูสุรพล มาขับร้อง ถ่ายทอดบทเพลงโดยศิลปินแห่งชาติ ชรินทร์ นันทนาคร, รวงทอง ทองลั่นธมเศรษฐา ศิระฉายาวิรัช อยู่ถาวรธนิสร์ ศรีกลิ่นดีวินัย พันธุรักษ์ ร่วมด้วยนักร้องคุณภาพ สุดา ชื่นบานฉันทนา กิติยพันธ์ศรวณี โพธิเทศรุ่งฤดี แพ่งผ่องใสศรีไศล สุชาตวุฒินันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริโฉมฉาย อรุณฉานทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาลอุมาพร บัวพึ่งจิตติมา เจือใจชรัส เฟื่องอารมย์วิยะดา โกมารกุล ณ นครสุทธิพงษ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุ๊ตตี้)กัณพล ปรีดามาโนช (ปิง ฟรุ๊ตตี้)นนทิยา จิวบางป่าไกรวิทย์ พุ่มสุโขอรวรรณ เย็นพูนสุขดิเรก อมาตยกุลสุนทร สุจริตฉันท์, ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา, วสุ แสงสิงแก้ว, พริมรตา เดชอุดม, อุเทน พรหมมินทร์, มนตรี แพร่ศิริพุฒิพงศ์ศรัณย์ คุ้งบรรพต, พิมพ์พริมา วงษ์พรหม และศิลปินจาก The Golden Song สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา (โจ้), โชคชัย หมู่มาก (แอ๊ค)ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ (สปาย)ดนุพงศ์ หลงสกุลณี (สิงห์), ซาจีร่า มูฮัมหมัด (เอ็มม่า) บรรเลงโดย วงเฉลิมราชย์ ควบคุมโดย อ.วิรัช อยู่ถาวร (ศิลปินแห่งชาติ) พิธีกร โกมุท คงเทศ - สายสวรรค์ ขยันยิ่ง
 
โดยผู้ชมที่มีบัตรคอนเสิร์ตอยู่แล้วนั้น สามารถใช้บัตรใบเดิมในการเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตฯ ได้ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ท่านที่ยังไม่มีบัตรสามารถซื้อบัตรได้ที่ศาลาเฉลิมกรุงโทร. ๐-๒๒๒๕-๘๗๕๗-๘, ๐-๒๖๒๓-๘๑๔๘ และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. ๐-๒๒๖๒-๓๔๕๖ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา ๒,๐๐๐ บาท ๑,๕๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท และ ๕๐๐ บาท รายได้จากการจัดงานมอบสนับสนุนเป็นค่ารักษาพยาบาลให้สองครูเพลงศิลปินแห่งชาติต่อไป

ผู้จัดงาน
The Concert