Bowkylion X Brick

Bowkylion X Brick

29 มิ.ย. 22, 18:30 - 23:59 น.
  • ดนตรีสด
ศิลปิน
  • BowkyLion

 📣โปรดทราบ 29 มิ.ย.65 นี้ !!

เตรียมตัวออกเดินทางไปกับสายการบิน Bowkylion 

รัดเข็มขัด กดบัตร กำบัตรไว้ให้แน่น แล้วแลนด์ดิ้งไปพร้อมกันที่ Brickbar


“ทราบแล้ว”…จองโต๊ะเลย!!📌


#BRICK #BrickBar #LiveConcert #Bowkylionหมายเหตุ

1. สำหรับบัตรเปิดโต๊ะ จำกัดจำนวน 2-5 ท่าน

2. ในกรณีมามากกว่า 5 ท่าน ท่านที่ 6 สามารถซื้อบัตรเดี่ยวได้

3. จำกัด 1 โต๊ะไม่เกิน 6 ท่าน ในกรณีที่มามากกว่า 6 ท่าน ต้องการอยู่โต๊ะเดียวกัน ต้องเปิดเพิ่มอีก 1 โต๊ะ

4.จำกัดอายุ 20 ปี ขึ้นไป

5.รับโต๊ะที่จองภายในเวลา 18:30-20:00 น. เท่านั้น 


*กรณีไม่มารับโต๊ะในเวลาถือว่าสละสิทธิ์ ทางร้านขอปล่อยโต๊ะทันที

**ลูกค้าที่ไม่มารับโต๊ะตามเวลา ลูกค้ายังสามารถนำบัตรมาเข้างานได้ แต่อาจไม่ได้โต๊ะที่เลือกไว้


— ผังที่นั่ง —


--------------- วิธีการซื้อบัตร ---------------

ผู้จัดงาน
Brick
ราคาเริ่มต้น
฿200